Публічна оферта

Про надання платних послуг.

ФОП Гуцал О.В, надалі "ServerDale",пропонує абонентське обслуговування в мережі Інтернет (далі - Послуги) будь-якій юридичній та фізичній особі, що зветься Абонент, шляхом замовлення Абонентом послуги на веб ресурсі www.serverdale.com. Відповідно до безумовного прийняття (акцептом) умов цієї публічної Оферти (далі - Договір) вважається здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати Послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під Послугами розуміється надання Абоненту:
• унікальні ім'я та пароль, що дозволяють йому керувати віртуальним сервером (VDS), розміщеним на серверах компанії ServerDale (дані надаються протягом 24 годин після надходження оплати на розрахунковий рахунок ServerDale);
• гарантоване надання ресурсів, зазначених у вибраному користувачеві тарифному плані (RAM, HDD, CPU);
• забезпечення доступності віртуального сервера з Інтернету;
• надання безкоштовного доменного імені для VDS у зоні *.vds.serverdale.com;
• надання необхідних даних для підключення до Послуги, консультації з електронної пошти, чату та телефонів служби технічної підтримки.

1.2. До складу Послуг не входить налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента, а також навчання навичок роботи в Інтернеті та роботи з операційною системою віртуального виділеного сервера.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки ServerDale:
2.1.1. Надати Абоненту Послуги після реєстрації Абонента.
2.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля та імені (логіна), шляхом передачі пароля та логіну на e-mail Абонента вказаного при реєстрації послуги;
2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, що знаходиться на особовому рахунку Абонента, внесеної в порядку п.3 Договору, ґрунтуючись на Заявках та Розпорядженнях, надісланих Абонентом з використанням Панелі управління платежами ServerDale;
2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинною Конституцією України, або у випадках порушення абонентом п. 2.3.1
2.1.5. Сповіщати користувачів у разі технічних робіт, зміни тарифів, що проводяться на акціях.

2.2. Обов'язки Абонента:
2.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги ServerDale.
2.2.2. Зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують здійснену оплату Послуг;
2.2.3. Знайомиться з повідомленнями, що надсилаються ServerDale по email або через панель управління платежами (https://my.serverdale.com/)
2.2.4. На вимогу ServerDale надати необхідні документи фізичної особи або юридичної особи, залежно від того, на яку особу здійснюється реєстрація як Абонент.
2.2.5. На вимогу Виконавця надати необхідні документи для активації або продовження замовлених Абонентом послуг.

2.3. Права ServerDale:
2.3.1. Зупинити надання Послуг Абоненту у таких випадках:
(а) не надходження оплати за Послуги у встановлені ServerDale строки або несвоєчасного поповнення свого особового рахунку та не надання необхідних Виконавцем документів
(б) дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб протиправного доступу до ресурсів ServerDale та/або до інших ресурсів;
(в) публікації, передачі (розсилання) через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить вимогам Конституції України чи нормам міжнародного права. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох електронних листів безлічі одержувачів, і множинне розсилання одному одержувачу, і навіть використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) ServerDale за подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера.
(d) опублікування або передачі будь-якої інформації, або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;
(d) дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником такої інформації) , програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;
(e) дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, а також посилати, публікувати , передавати або розповсюджувати будь-яким способом будь-яку складову Послуг, що надаються, або створені на її основі роботи, оскільки самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;
(ж) направлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгодженого (не запрошеного) попередньо з її одержувачем
(з) публікації чи передачі через мережу Інтернет порнографічних зображень. ServerDale має право самостійно визначати, чи це зображення є порнографічним.
(і) навмисне або випадкове створення тривалого (понад 5 хвилин) навантаження на дисковий масив, що перешкоджає роботі інших користувачів.
(к) не дотримання умов, опублікованих на Web-сторінці:
http://ServerDale.com/information/not-allowed
(л) створення користувачем кількох облікових записів у системі обліку платежів (my.serverdale.com)
(м) Виконавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні без подальшого пояснення причин.
2.3.2. ServerDale має право розірвати цей Договір з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового або електронного повідомлення, при порушенні Абонентом умов цього Договору. Моментом розірвання договору вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.
2.3.3. ServerDale має право розкривати відомості про абонента, включаючи журнал його з'єднань із сервером та передачі даних, у разі порушення абонентом п 2.3.1(к)
2.3.4. ServerDale має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на WWW-сервері ServerDale.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість послуг визначається відповідно до тарифного плану, що затверджується ServerDale.
Абонентська плата та ціни на Послуги зазначаються в умовних одиницях. 1 У.Є. = 1 долар.
3.2. ServerDale має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити нові тарифні плани. Про введення нових тарифів ServerDale повідомляє Абонента, опублікувавши повідомлення в системі контролю платежів (https://my.serverdale.com) та електронною поштою. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його опублікування на WWW-сервері ServerDale. При цьому Абонент має право відмовитися від цього Договору, негайно повідомивши про це ServerDale. У разі подальшого використання Послуг Абонентом Договір вважається прийнятим на нових умовах.
3.3. Послуги надаються за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.
3.4. Оплата Послуг провадиться як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок.
Витрати на перерахування коштів, а також конвертування валюти покладаються на Абонента.
3.5. Абонент самостійно відповідає за правильність вироблених ним платежів. При зміні банківських реквізитів ServerDale з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері ServerDale Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені за застарілими реквізитами.
3.6. Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим:
а) під час оплати через банк - після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок ServerDale;
б) під час оплати в ServerDale - протягом 1 (одного) робочого дня;
3.7. Протягом 4 днів з дати відключення послуги через несплату всі дані віртуального сервера зберігаються, і він може бути реактивований. Після закінчення цього терміну вміст віртуального сервера Абонента буде автоматично видалено.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. ServerDale не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг.
4.2. ServerDale не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, завдані Абоненту внаслідок використання або неможливості користування Послугами або понесені внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин.
4.3. ServerDale не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, через які здійснюється доступ Абонента до Послуг.
4.4. Абонент приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернет та надаються Абоненту за допомогою Послуг.
4.5. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіну та паролю, що стався з вини третіх осіб, клієнт має право направити на адресу ServerDale заяву про зміну логіну та паролю, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг.
4.6. ServerDale не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх сторін про позбавлення Абонента доступу та за можливі наслідки, що виникли внаслідок відсутності такого попередження.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ
5.1. Претензії Абонента щодо наданих Послуг приймаються ServerDale до розгляду лише письмово та в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
5.2. Розгляд претензій до ServerDale, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
5.3. Для вирішення технічних питань щодо вини Абонента внаслідок його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, ServerDale має право самостійно залучати компетентні організації в якості експертів.

6. МОМЕНТ ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
6.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від ServerDale.
6.2. Договір набирає чинності з моменту внесення плати за послуги у порядку, встановленому цим Договором.

 


Адреса та реквізити продавця:

ГУЦАЛ О.В. ФОП

Код отримувача/IПН
3214116577
UA693052990000026001025013773
Найменування банку
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
 
Вул. Лондонська 10 34
Київ, 03087, a/c 100
Тел. +38 (044) 358-14-39